ARTYKUŁY PRZECIWPOŻAROWE


SPRZEDAŻ:
- gaśnice
- hydranty i wyposażenie
- oznakowani ewakuacyjne
- sprzęt i armatura pożarnicza

USŁUGI:
- wyposażamy obiekty w sprzęt przeciwpożarowy i oznakowania ewakuacyjne
- przeglądy i naprawy sprzętu przeciwpożarowego
- przeglądy i pomiary sieci hydrantowej
- próby ciśnieniowe węży hydrantowych
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dokumentacji przeciwpożarowej
- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z ćwiczeniami praktycznymi
- nadzór przeciwpożarowy w firmach - prowadzenie kontroli przeciwpożarowych, dokumentacji itp.

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ


SPRZEDAŻ:

- detektory gazów firmy MSA AUER, SPERIAN, BW
- sprzęt ochrony dróg oddechowych - MSA AUER, FENZY
- ubrania gazoszczelne MSA AUER, TRELLCHEM, ANSEL
- sprzęt BHP
- sprzęt ochrony osobistej
- sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
- sorbenty
- odzież dla Straży Pożarnej

USŁUGI:
-Przeglądy i naprawy sprzętu ratowniczego jak:
- aparatów oddechowych (AUER, FENZY)
- detektorów gazów (MSA, SPERIAN)
- ubrań gazoszczelnych (MSA AUER, TRELLCHEM)
- ładowanie butli sprężonym powietrzem
- prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych
- sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości

Profesjonalizm

Najlepsi specjaliści

Najlepsze szkolenia

Zadowoleni Klienci

Jesteśmy uczestnikiem Programu

 
pobrane (2)